image here
Rome

stad vol Rijk
en Oud
zoveel te zien
want kolossaal
uw pijlers
die ons dragen

Al waar ik kijk
't is goud
en marmer
wonderen
van stijl
en schoonheid
uit uw hoogtijdagen

Bijzondere stad zijt gij
die bogen kan
op bovenaardse waarden
en door uw wortels
inzicht geeft
in vragen
hier op aarde

Uw muzikale taal
uw toeterend
verkeer
uw kleurrijk
mozaiek
van mensen
alle dagen

Ja
in zo'n fiere
scooterstad
logeert men
met plezier
graag meer
dan een paar dagen

voorjaar 2008


sluiten