Hannes

.... dees naam is je vooruitgesneld
al is het niet zo'n coole
maar ach, zolang je binnen zit
weten wij wie we bedoelen

Nog zeven weken zit je daar
te lachen in je vuistje
en als ze teveel herrie maken
zwaai je met je knuistje

Intussen is je kamer klaar
de lamp, jouw bed, de muren
dus als je stiekum eerder komt
staan ze niet nog te schuren

Met open armen, zonnig hart
gaan wij je welkom heten
opdat jij je van meet af aan
alom geliefd zult weten.

14 mei 2019sluiten